Welkom bij Mijnzorgvraaginbeeld.nl

Mijnzorgvraaginbeeld.nl geeft zorgvragers (en/of mantelzorgers) inzicht in de zorgvraag. Dat inzicht is nodig om bewuste keuzes te maken. Door de vragenlijst in te vullen wordt in minuten per dag in beeld gebracht hoeveel hulp en zorg nodig is. Mijnzorgvraaginbeeld.nl geeft zorgvragers inzicht in de feitelijke zorgbehoefte en daarmee een gelijkwaardigere positie in gesprekken met indicatiestellers, zoals de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor.

Privacyverklaring mijn zorgvraag in beeld.pdf

 

Door een vooraf door u geselecteerde vragenlijst te beantwoorden gaat u na wat u, in uw dagelijkse routine zelfstandig kunt, waar hulp bij nodig is en wat de intensiteit is van die hulp.
U krijgt inzicht in uw functioneren met betrekking tot alle activiteiten die vallen onder:

  1. Huishoudelijke verzorging
  2. Persoonlijke verzorging
  3. Verpleging
  4. Begeleiding

Mijnzorgvraaginbeeld.nl geeft de tijdsinvestering per functie per dag weer.
Let op! Is naast bovengenoemde functies ook sprake van gedragsproblematiek dan adviseren we u gebruik te maken van de uitgebreide vragenlijst.  www.icf-taksatieschaal.nl

 

Geeft uw functioneren niet alleen problemen bij het voeren van uw huishouding, maar bijvoorbeeld ook bij persoonlijke verzorging en/of verpleging dan kan dit betekenen dat u onder de Wet Langdurige Zorg valt. Ga dan ook naar www.icf-taksatieschaal.nl.
Leest u eerst de voorwaarden of stuur ons een e-mail naar info@icf-taksatieschaal.nl.

 

 

Privacyverklaring mijn zorgvraag in beeld.pdf